Lärandemiljö

•  Små undervisningsgrupper med 6-8 elever
   per klass.
•  Hemklassrum med egen arbetsplats i avskild
   del av skolan.
•  Gemensam lunch med inriktningens elever och
   personal i egen matsal.
•  Anpassning av uppgifter. Anpassning av prov,
   t ex förlängd tid, avskildhet, coachning
•  Egen bärbar dator som du förfogar över under
   hela din studietid.
•  Pedagogiskt stöd av lärare och lärarassistenter på
   lektionstid.
•  IS pass (individuella studier) där du med hjälp av
   en lärarassistent kan strukturera dina studier, läsa på
   inför prov och göra uppgifter.
•  Hög personaltäthet: Arbetslaget består av 9 personer;
   lärare och lärarassistenter. Personal finns i lokalerna
   under hela skoldagen, vilket främjar kontakt och
   trygghet mellan elever och personal. 

Vi har lång erfarenhet och kompetens inom området autism-
liknande tillstånd och närliggande funktionsnedsättningar.
Verksamheten har funnits sen 2002. Arbetslaget har som mål
att ha aktuell kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar. Genom vidareutbildning, föreläsningar
och regelbunden handledning håller vi oss uppdaterade.
 

 

Dela: