Elevhälsa

Elevhälsoteamet är ett väl inarbetat team, som består av två studievägledare, en skolsköterska, två kuratorer, speciallärare och rektorer. Vi deltar aktivt i skolans arbete och utveckling.

Antal: 5