Skolledning

Skolledningen utgörs av två rektorer som båda ansvarar för varsin enhet av skolan. Sofie Frid ansvarar för enhet 1 (Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet ) och Madeleine Heiman ansvarar för enhet 2 (Naturvetenskapsprogrammet, Humanistiska programmet och IVAS). I skolledningen ingår en administrativ chef, Dan Kallemur, som  ansvarar den administrativa personalen, adminstrativa processer och schemaläggning.

Antal: 3