Amanda - idag praktikant på Svenska Kraftnät (N-estet bild)

Vad gör du nu?
Från september fram till årsskiftet är jag praktikant på Svenska Kraftnät via något som heter Tekniksprånget. På företaget får jag hjälpa till inom miljö- och kvalitetsfrågor gällande vårt stamnät men jag får också en inblick i vad ett teknikintensivt företag gör och också se ett av många jobbalternativ som en civilingenjörsutbildning kan leda till.
Varför valde du natur-estet?
Jag valde att gå natur-estet för det gav mig en möjlighet att utveckla mitt intresse för de naturvetenskapliga ämnena och för bild och foto. Många tror att estetik och naturvetenskap är motsatser till varandra men enligt mig är de ihopflätade och kompletterar varandra på ett fantastiskt sätt. Alla naturvetenskapliga ämnen kräver på ett eller annat sätt att man är kreativ och får man denna kreativitet via att tillföra estetiska ämnen redan på gymnasiet så som natur-estet gör får man det bästa av två världar. Det är något som jag har otrolig nytta av idag och kommer ha i hela livet. Linjen tvingar en att "think outside the box" på ett sätt som inte en vanlig naturlinje gör samtidigt som man får en grund till vidare studier precis som andra naturlinjer.
Vad har du med dig från utbildningen?
Något som natur-estet också har gett mig som inte många tänker på är själva sammanhållningen i klassen och den trygghet en förvirrad tonåring behöver när man kommer närmare vuxenvärlden. Nästan alla natur-estetklasser jag har mött på Östra ger denna trygghet till alla individer i klassen genom att det finns olika sorters människor som delar på gemensamma intressen - natur och estetik. För mig gav det en otrolig trygghet och hjälpte mig att våga vara mig själv på ett sätt som jag inte tror att en annan linje kan ge.

Dela: