Bibliotek

Östra Reals bibliotek hittar du på markplan, granne med matsalen. I biblioteket finns
över 13 000 böcker, både fack- och skönlitteratur, ljudböcker och DVD-filmer. I biblioteket finns också tidskrifter, dagstidningar, kopiator/scanner samt 5 datorer för elevanvändning. . De flesta av bibliotekets böcker får lånas hem. Normal lånetid för böcker är 4 veckor (1 vecka för DVD-film)

Läroböcker lånas i bibliotekets läromedelsförråd. Normal lånetid för läroböcker är läsår eller termin. Böcker som inte återlämnas måste ersättas.

Biblioteket har 50 läsplatser. För att biblioteket ska fungera som en lugn arbetsplats ska mobiler vara avstängda. Förtäring av mat, dryck och liknande är inte tillåtet. Mer information om biblioteket hittar du på skolans webbplattform Fronter (rummet Bibliotek).

Kontakt

Telefon: 072 506 94 90; E-post: dora.vinterhed@stockholm.se (bibliotekarie)

Låneregler

Genom att underteckna ett bibliotekskontrakt ingår du eller vårdnadshavare för din räkning ett avtal med skolan och åtar dig därmed att följa bibliotekets regler. Reglerna kan komma att ändras under avtalstiden. Du måste hålla dig informerad om lånereglerna och följa dessa.

Bibliotekskortet
Bibliotekskortet är gratis. Du måste visa lånekort eller legitimation (ID-kort eller pass) för att få låna. Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Anmäl omedelbart förlust av bibliotekskortet till biblioteket så att kortet kan spärras. Du ansvarar för alla lån som görs med kortet till dess att du anmält förlusten till biblioteket. Dina personuppgifter registreras och kan användas för fakturering och adressökning.

Ansvar för lånade medier
Du kan alltid få en lista på vad du lånat. Du har själv ansvar för att de böcker eller andra medier som lånats lämnas tillbaka i rätt tid.
Du ansvarar för medierna till dess att de avregistrerats. Återlämning i bokinkast eller liknande sker på egen risk.
Om medierna inte återlämnas efter två påminnelser anses de som borttappade och du blir skyldig att ersätta dem. Du får först ett inbetalningskort från biblioteket. Om lånet inte regleras kan kravet lämnas vidare till Utbildningsförvaltningens ekonomiavdelning som skickar en räkning. Du är även skyldig att ersätta medier som skadats under lånetiden. Ouppklarade medielån eller skulder till biblioteket kan komma att överlämnas till inkasso.

Ersättning
Ersättning av borttappade eller skadade medier sker till anskaffningspris, dock lägst det schablonpris som fastslagits för mediet, fn 300 kr/bok, 600 kr/DVD-film och 200 kr/CD-skiva. Du kan också ersätta böcker och skivor med ett likvärdigt exemplar. I sådant fall ska du alltid i förväg kontakta personalen för överenskommelse om detta. Om du ersatt ett medium genom betalning och sedan lämnar tillbaka mediet har du inte rätt att få tillbaka pengarna.
Målsman ansvarar för sina barns lån och kan därför bli återbetalningsskyldiga för borttappade eller skadade medier som barnet lånat.
Om du inte följer lånereglerna kan biblioteket med omedelbar verkan återkalla lånerätten.

Dela:
Kategorier:

Gilla Biblioteket!