Till innehåll på sidan

Ekonomiprogrammet

Väljer du att gå ekonomiprogrammet kommer du få lära dig om ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder, och företagens roll och ansvar.

Du lär dig även att söka, analysera och värdera information utifrån samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska frågeställningar.

Inriktning ekonomi, profil marknadsföring/redovisning

Ladda ner poängplan för ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi (pdf)

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen ska utveckla dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.  

Inriktningen ekonomi ska ge dig kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge dig färdigheter i att starta och driva ett företag. 

Genom profilen Marknadsföring/Redovisning får du kunskaper inom företagsekonomi under dina första två läsår och erbjuds möjlighet att fördjupa dig inom antingen marknadsföring eller redovisning i årskurs tre. Du skriver även ditt examensarbete inom ditt valda fördjupningsområde. 

Här på Östra Reals gymnasium erbjuder vi kunskaper om ekonomiska förhållanden för både företag och samhället. Du lär dig även att söka, analysera och värdera information utifrån samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska frågeställningar.  Undervisningen inom företagsekonomi har inslag av näringslivskontakter. Det sker exempelvis genom att du följer ett fadderföretag och jämför teorin med praktiken. Vi deltar i Ungföretagsamhet där du driver ett eget UF-företag under ett läsår. Skolan samarbetar med Rotary Strand som ställer upp med rådgivare och kontaktnät för elevföretagen. Utbildningen hos oss är högskoleförberedande både vad gäller innehåll och undervisningsformer eftersom vi vill att du som elev ska känna dig väl förberedd för fortsatta studier på universitet och högskolor både inom och utom området ekonomi. 

Inriktning ekonomi, profil entreprenörskap

Ladda ner poängplan för ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi, profil entreprenörskap

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen ska utveckla dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.

Inriktningen ekonomi ska ge dig kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge dig färdigheter i att starta och driva ett företag. 

Profilen Entreprenör ger dig kunskaper inom företagsekonomi med en fördjupning inom området entreprenörskap och företagande. Här ingår extra entreprenörskap samt även praktik på ett företag. I profilen ingår affärsjuridik och ledarskap och organisation som obligatoriska kurser.  

Här på Östra Reals gymnasium erbjuder vi dig traditionell undervisning inom företagsekonomi, men med extra fokus på entreprenörskap och företagande med flera inslag av näringslivskontakter i praktiken. Kursen i entreprenörskap fokuserar på planering och genomförande av projekt. Förutom den driver du också ett eget företag under ett läsår.  Vi deltar alltid i Ung Företagsamhets tävlingar (UF) och samarbetar med Rotary Strand som ställer upp med rådgivare och kontaktnät för våra entreprenörer. Du lär dig även att söka, analysera och värdera information utifrån samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska frågeställningar. Utbildningen hos oss är högskoleförberedande både vad gäller innehåll och undervisningsformer eftersom vi vill att du som elev ska känna dig väl förberedd för fortsatta studier på universitet och högskolor både inom och utom området ekonomi och entreprenörskap. 

 

Inriktning juridik

Ladda ner poängplan för ekonomiprogrammet, inriktning juridik

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen ska utveckla dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. 

Inriktningen Juridik ska ge dig kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. 

Här på Östra Reals gymnasium innebär detta att vi ofta och gärna vänder oss utanför skolan för att du i rättssalar, på myndigheter och i företag och organisationer ska se hur juridik och ekonomi omsätts i en verklig praktik och teori. Vi deltar i Juridik SM, har fadderföretag och besöker myndigheter och organisationer. Du får hos oss möjlighet att pröva på olika roller inom juridik och företagande. Utbildningen hos oss är högskoleförberedande både vad gäller innehåll och undervisningsformer eftersom vi vill att du som elev ska känna dig väl förberedd för fortsatta studier på universitet och högskolor både inom och utom området ekonomi och juridik. 

Dela: