Elevhälsa

Elevhälsoteamet är ett väl inarbetat team, som består av två studievägledare, skolsköterska, kuratorer, speciallärare och rektorer. Vi deltar aktivt i skolans arbete och utveckling.

Teamet träffas regelbundet, en gång i veckan, för att diskutera och följa upp elevernas studiesituation. Vårt mål är att skapa förutsättningar för varje elev att klara studierna på bästa sätt utifrån sin förmåga.

Vi arbetar medvetet utifrån framtagna rutiner och policydokument, tex:

  • Frånvaropolicy
  • Drogpolicy
  • Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling
  • Friends
  • Krisplan
  • Handlingsplan för elever med dyslexi
  • Rutiner för mottagande av årskurs 1
  • Rutiner för mottagande av elever med bilaga
  • Rutiner för mottagande av elever med neuropsykiatriska funktionshinder
Dela:
Kategorier: