Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Elevhälsan på Östra reals gymnasium arbetar i första hand hälsofrämjande och förebyggande tillsammans med lärare, rektorer och övrig personal på skolan för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

 

  • Elevhälsan arbetar med eleverna i centrum och bidrar till att skapa lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.
  • Elevhälsan arbetar med att förebygga ohälsa och skolsvårigheter och verkar för att ge alla elever det stöd de behöver och har rätt till.
  • Elevhälsan på Östra reals gymnasium är ett eget arbetslag och har regelbundna möten varje vecka. 
  • I elevhälsan ingår en specialpedagog, en speciallärare, en kurator, två skolsköterskor, två studievägledare samt en rektor.
Dela:
Kategorier: