Elevlyftet

På N-estet jobbar vi tillsammans för att alla elever ska lyfta. Ett särskilt projekt är Elevlyftet, där elevcoacher från 3:an hjälper andra elever med studierna - både genom att konkret förklara och visa hur man kan lösa svårigheter, och genom att uppmuntra och peppa. Se filmen om Elevlyftet som en av förra läsårets coacher, Emma, gjorde: 

Dela: