Till innehåll på sidan

Låneregler

Våra Låneregler

Genom att underteckna ett bibliotekskontrakt ingår Du och/eller Din vårdnadshavare ett avtal med skolan och åtar dig att följa bibliotekets regler. Dina personuppgifter registreras och kan användas för fakturering och adressökning. Reglerna kan komma att ändras under avtalstiden. Du måste hålla dig informerad om lånereglerna och följa dessa.

Att låna - bibliotekskortet m.m.

Du lånar normalt med ditt personnummer (10-siffrigt) och pinkod (4-siffrigt)

Fr.o.m. läsåret 2017/2018 delas lånekort inte ut till nya elever men vill Du ha ett lånekort så kan du få det. Bibliotekskortet är gratis. Tänk på att bibliotekskortet är en personlig värdehandling och måste spärras vid eventuell förlust.

För att få låna över disk måste Du visa lånekort eller legitimation (ID-kort eller pass).

Ansvar för lånade medier

I Självbetjäningen lånar och återlämnar Du själv, där kan Du också se vilka böcker du har lånat.

Du har själv ansvar för att de böcker eller andra medier som lånats lämnas tillbaka i rätt tid.

Du ansvarar för medierna till dess att de avregistrerats. Återlämning i bokinkast eller liknande sker på egen risk.

Om medierna inte återlämnas efter två påminnelser anses de som borttappade och du blir skyldig att ersätta dem. Om lånet inte reglerats efter 3:e och sista påminnelsen, lämnas kravet vidare till stadens serviceförvaltning som skickar en faktura för betalning efter 30 dagar till vårdnadshavare, som man har en låneförbindelse med.

Du är även skyldig att ersätta medier som skadats under lånetiden. Ouppklarade medielån eller skulder till biblioteket kan komma att överlämnas till inkasso.

Ersättning

Ersättning av borttappade eller skadade medier sker till anskaffningspris, dock lägst det schablonpris som fastslagits för mediet, för närvarande 300 kr/bok. Du kan också ersätta böcker med ett likvärdigt exemplar. I sådant fall ska Du alltid i förväg kontakta bibliotekspersonalen för överenskommelse om detta.

Om Du ersatt ett medium genom betalning och sedan lämnar tillbaka mediet har du inte rätt att få tillbaka pengarna.

Målsman ansvarar för sina barns lån och kan därför bli återbetalningsskyldiga för borttappade eller skadade medier som barnet lånat.

Om du inte följer lånereglerna kan biblioteket med omedelbar verkan återkalla lånerätten.

Dela:
Kategorier: