Till innehåll på sidan

Ledighetsansökan

Mentor kan ge ledigt till sina elever max 5 dagar per läsår för enskilda angelägenheter. Sådan ledighet ska sökas i förväg. Ledighet utöver de fem dagar som mentor beslutar om, beviljas endast i undantagsfall av rektor.  Ansökan kan inte beviljas om prov eller annan viktig studieuppgift infaller under de dagar ledighetsansökan avser.Ledighet för resa under terminstid kan som regel inte beviljas. Eftersom närvaro i gymnasieskolan är obligatorisk, bör resor förläggas till lov.

Om du behöver vara ledig ska du fylla i en ledighetsansökan som du lämnar till din mentor. Blankett kan hämtas på expeditionen.

Dela:
Kategorier: