Till innehåll på sidan

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är valet för dig som gillar matematik, fysik, kemi och biologi och vill jobba inom det naturvetenskapliga området i framtiden. Målet för dina studier är att kunna upptäcka, formulera och lösa olika problem på ett kreativt sätt.

Inriktning naturvetenskap

Poängplan för det naturvetenskapliga programmet, inriktning naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden. 

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. Utbildningen ska också utveckla dina kunskaper om matematik. Genom utbildningen ska du också utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. 

Inriktningen naturvetenskap innebär att vi tillsammans försöker förklara den fysiska världen med hjälp av fysik, matematik, kemi, biologi och medicin. Inriktningen naturvetenskap syftar därmed till att ge dig fördjupade kunskaper inom dessa områden. Inom naturvetenskapen används vetenskapliga metoder och teorier. 

På Östra Real arbetar vi ofta med laborationer och fältstudier. Genom praktiska experiment bygger vi sedan undervisningen och analyserar våra resultat utifrån kända teorier. Vi gör studiebesök och har till exempel ett pågående samarbete med Skansen. När det är dags för dig att utföra ditt gymnasiearbete arbetar vi tillsammans med Forskarskolan. Inom ramen för skolans förvalda kurser läser du naturvetenskaplig specialisering  med fokus på Global Hälsa och bioteknik med innehåll såsom kriminologi och genteknik. Med vårt samarbete med KTH kan du även läsa till extra matematik. 

För dig som tycker att det är extra roligt att laborera och experimentera finns föreningen Östra Reals Science Club, som drivs av engagerade lärare och elever. 

Inriktning naturvetenskap, profil entreprenörskap och innovation

Poängplanen för det naturvetenskapliga programmet, inriktning naturvetenskap, profil entreprenörskap

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden.

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. Utbildningen ska också utveckla dina kunskaper om matematik. Genom utbildningen ska du också utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. 

Inriktningen naturvetenskap ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. I de naturvetenskapliga kurserna blandas teori med experiment, laborationer och fältstudier.  

Profilen Entreprenörskap och innovation är speciellt utformad för dig som brinner för nyskapande och företagande inom det naturvetenskapliga området. Vill du vara med och skapa nya idéer och lösningar för en hållbar utveckling? Vi erbjuder en utbildning som ska möta den verklighet som förändras snabbt. På Natur Entreprenörskap och innovation gör du praktik på ett företag eller en organisation inom det naturvetenskapliga området. Tillsammans med några klasskompisar startar och driver du ett eget företag inom ramen för Ung Företagsamhet, UF. Genom studiebesök, föreläsningar och workshops får du god inblick i rollen som entreprenör. Vi har också ett spännande samarbete med Unga innovatörer och Innov8, där Östra Real är pilotskola i ett projekt som ger dig som elev unika möjligheter att utveckla ditt kreativa kunnande, problemlösande tankesätt och samarbetsförmåga. 

Dela: