Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är valet för dig som gillar matematik, fysik, kemi och biologi och vill jobba inom det naturvetenskapliga området i framtiden.

Målet för dina studier är att kunna upptäcka, formulera och lösa olika problem på ett kreativt sätt.

Inriktning naturvetenskap

Ladda ner poängplanen för det naturvetenskapliga programmet, inriktning naturvetenskap

Utbildningen stimulerar din nyfikenhet och kreativitet och stärker din förmåga till analytiskt tänkande. I de naturvetenskapliga kurserna blandas teori med experiment, laborationer och fältstudier. Du får träna upp ett vetenskapligt arbetssätt och lära dig förstå sammanhang i naturen och livets villkor.

Programfördjupning (200p)

Under tredje året fördjupar du dig i:

  • bioteknik
  • naturvetenskaplig specialisering

Inriktning naturvetenskap, profil entreprenörskap

Natur entreprenör är en profil för dig som brinner för innovation och företagande inom det naturvetenskapliga området. Kanske har du eller vill vara med och skapa nya idéer för en hållbar utveckling? Genom utbildningen som innehåller praktik, Ung Företagsamhet och intressanta studiebesök vill vi utmana dig som kreativ naturvetare. 

Ladda ner poängplanen för det naturvetenskapliga programmet, inriktning naturvetenskap, profil entreprenörskap

Programfördjupning (200p)

  • Naturvetenskaplig specialisering
  • Entreprenörskap

Inriktning natur och samhälle, särskild variant inom estetiska området 

För dig som gillar både det naturvetenskapliga och att hålla på med musik eller bild har vi skapat en särskild variant: Natur estet. Här får du en högskoleförberedande naturvetenskaplig utbildning och samtidigt ägna några timmar varje vecka åt att utveckla ditt estetiska intresse. Bra för hjärnan, bra för ditt välmående, bra för studieresultaten! 

Ladda ner poängplanen för det naturvetenskapliga programmet, inriktning natur och samhälle, särskild variant inom estetiska området

Antagningprov till särskild variant, estetisk profil

Programfördjupning (300p)

  •  Estetisk kommunikation 1 (bild/musik)
  •  Estetisk kommunikation 2 (bild/musik)
  •  Estetisk kommunikation 3 (bild/musik)
Dela: