Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet på Östra Reals gymnasium är valet för dig som gillar matematik, fysik, kemi och biologi och vill jobba inom det naturvetenskapliga området i framtiden.

Utbildningen stimulerar din nyfikenhet och kreativitet och stärker din förmåga till analytiskt tänkande. I de naturvetenskapliga kurserna blandas teori med experiment, laborationer och fältstudier. Du får träna upp ett vetenskapligt arbetssätt och lära dig förstå sammanhang i naturen och livets villkor. Målet för dina studier är att kunna upptäcka, formulera och lösa olika problem på ett kreativt sätt.

Inriktning naturvetenskap

Ladda ner poängplanen för det naturvetenskapliga programmet, inriktning naturvetenskap

Programfördjupning (200p)

Under tredje året fördjupar du dig i:

  • bioteknik
  • naturvetenskaplig specialisering

Inriktning naturvetenskap, profil entreprenörskap

Du kan också välja en profil mot entreprenörskap och miljö som syftar till att stimulera till kreativitet, engagemang och företagande. Där får du lära känna och följa ett företag, en myndighet eller en organisation kopplad till naturvetenskap under dina tre gymnasieår.

Ladda ner poängplanen för det naturvetenskapliga programmet, inriktning naturvetenskap, profil entreprenörskap

Programfördjupning (200p)

  • Naturvetenskaplig specialisering
  • Entreprenörskap

 

Dela: