Till innehåll på sidan

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är valet för dig som gillar matematik, fysik, kemi och biologi och vill jobba inom det naturvetenskapliga området i framtiden.

Målet för dina studier är att kunna upptäcka, formulera och lösa olika problem på ett kreativt sätt.

Inriktning naturvetenskap

Poängplan för det naturvetenskapliga programmet, inriktning naturvetenskap

Utbildningen stimulerar din nyfikenhet och kreativitet och stärker din förmåga till analytiskt tänkande. I de naturvetenskapliga kurserna blandas teori med experiment, laborationer och fältstudier. Du får träna upp ett vetenskapligt arbetssätt och lära dig förstå sammanhang i naturen och livets villkor.

Programfördjupning (200p)

Under tredje året fördjupar du dig i:

  • bioteknik
  • naturvetenskaplig specialisering

Inriktning naturvetenskap, profil entreprenörskap

Natur entreprenör är en profil för dig som brinner för innovation och företagande inom det naturvetenskapliga området. Kanske har du eller vill vara med och skapa nya idéer för en hållbar utveckling? Genom utbildningen som innehåller praktik, Ung Företagsamhet och intressanta studiebesök vill vi utmana dig som kreativ naturvetare. 

Poängplanen för det naturvetenskapliga programmet, inriktning naturvetenskap, profil entreprenörskap

Programfördjupning (200p)

  • Naturvetenskaplig specialisering
  • Entreprenörskap
Dela: