Nya Rutiner för frånvaro

 

Du som vårdnadshavare kommer in i Frånvaro/Närvaro:

Via skolans hemsida, klicka på Skolplattformen (Vårdnadshavare) högst upp i verktygsfältet. Om du besöker sidan på din mobiltelefon behöver du öppna verktygsfältet genom att klicka på Genvägar.

Inloggning krävs. Välj fliken Medborgare.

För att göra en frånvaroanmälan:

1. Klicka på Frånvaroanmälan

2. Välj vilket barn det gäller

3. Klicka på Ny Frånvaroanmälan

4. Välj anledning

5. Välj tid och datum och klicka på spara

Det går även bra att anmäla frånvaro genom appen Anmäl Frånvaro Stockholm som du hittar i Play butik och App store.
Dessutom kan man anmäla frånvaro med sms, genom att sms:a barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) till 073-012 17 40. För att det ska vara möjligt måste ditt mobilnummer vara registrerat som kontaktuppgift i Skolplattformen. Om du har frågor om hur, ring supporten på 08–50834443.

 

Mer information om hur man går till väga med app och sms finns i bifogade dokument:

·      Anmäl frånvaro via appen.

·      Anmäl frånvaro via sms.

.      Hur anmälar jag frånvaro? Lathund för elever och vårdnadshavarna.

Du som elev kommer in i Frånvaro/Närvaro: 

Via skolans hemsida (Skolplattformen Elev) högst upp i verktygsfältet. Inloggning krävs. Välj fliken Elev.

Endast myndiga elever kan frånvaroanmäla sig själva! 

I frånvaro/närvaro:

1. Klicka på Frånvaroanmälan 

2. Klicka på ny Frånvaroanmälan 

3. Välj anledning 

4. Välj tid och datum och klicka på spara 

Du kan också använda appen Anmäl Frånvaro Stockholm som du hittar i Play butik och App store.

 

Om någon frånvaroregistrering blivit fel:

Elev eller vårdnadshavare, som anser att eleven har fått felaktig frånvaro, skall vända sig till:

undervisande lärare*, om det gäller enskild lektion
sin mentor*, om det gäller flera lektioner

Om något inte fungerar:

Om elev eller vårdnadshavare av någon orsak inte själv kan anmäla frånvaro, ska man kontakta elevens mentor*.
Vid behov av ytterligare hjälp, maila till: 

* Telefon och e-postadresser till samtliga lärare finns här

Dela: