Årets lärarlag inom kollegialt lärande

Under Stockholms stads Leda lärande-mässa utsågs historielärarnas arbetslag till Årets lärarlag i kategorin Kollegialt lärande 

De tilldelas priset med motiveringen:

”Ämneslaget i historia vid Östra Reals gymnasium har ett pågående kollegialt samarbete med fokus på likvärdighet kring innehåll, bedömning och betygssättning.
Det kollegiala samarbetet karaktäriseras av en systematik kring planering, reflektion och analys av undervisningen. Samarbetet med Malmö Högskola bidrar till att stärka ämneslagets gemensamma synsätt kring tolkningen av styrdokumenten.
Eleverna har genom elevkåren uttryckt att de  uppskattar en likvärdig undervisning och en rättssäker bedömning och betygssättning.
Arbetslaget ”trampar ny mark” inom undervisningen på gymnasieskolan.”

Vi på skolan kan med stolthet hålla med om motiveringen, och gratulerar till välförtjänt uppmärksamhet.

Dela: