Samtal om flykt på Finlands ambassad

På krigsbarnens dag på Finlands ambassad 20/11 deltog Yahya Yousufi, elev på Östras språkintroduktion, i ett samtal om att som flykting komma in i det svenska samhället. Yahya, som är ensamkommande från Afghanistan, berättade om hur viktigt det var att komma till ett boende där det fanns vuxna som brydde sig om honom och hjälpte honom och om att få en mentor som han kunde prata med och som berättade om Sverige för honom. Han betonade också vikten av att gå i en bra och seriös skola där lärarna såg honom och stöttade honom i hans studier!

Yahya tilldelades ett stipendium på 1000 kronor från Kommittén för finska krigsbarn, pengarna kommer han skicka till sin familj som lever som flyktingar i Iran. 

Dela: