Till innehåll på sidan

Om oss

Östra Reals gymnasium är en anrik gymnasieskola med nyrenoverade lokaler och en inkluderande miljö. Vårt främsta mål är att ge dig bästa möjliga förutsättningar för fortsatta studier och ett rikt liv.

Östra Reals gymnasium är kommunal gymnasieskola i centrala Stockholm. Skolan har cirka 1200 elever. På Östra Reals gymnasium står kunskapen i centrum och här finns såväl traditioner som en väl fungerande struktur och välbeprövade metoder. Men hos oss finns också något som inte syns men som känns - engagemang, driv och en inkluderande atmosfär.  

 Program och inriktningar

Varje inriktning består av ett lag med lärare inom olika ämnen, som leder sin elevgrupp genom de tre gymnasieåren. Det skapar en helhet i studierna och ger goda förutsättningar för både studier och trivsel. På det viset kombinerar vi den lilla skolans närhet med den stora skolans resurser. 

En riktig skola

På Östra Reals gymnasium har vi de resurser som krävs för att ge dig den utbildning du har rätt till. Våra lokaler som är helt nyrenoverade erbjuder bland annat vanliga klassrum, laborationssalar, idrottshall, gym, aula, matsal och en egen caféteria. Vi har även en stor skolgård med bland annat en fotbollsplan.
Våra lärare är behöriga och mycket uppskattade av våra elever. Vi har organiserat oss i lärarlag som arbetar nära en grupp elever inriktningsvis. Vi har dessutom ett elevhälsoteam med speciallärare, specialpedagog, SYV, kurator och skolsköterska som stödjer både lärare och elever i arbetet.
Vårt skolbibliotek ger dig möjlighet att söka information och är dessutom en plats för studier och läsning.
Skolans ledningsgrupp och administrativa personal arbetar tillsammans med all personal för att skapa goda förutsättningar för elevers lärande i en trygg miljö. Hos oss ska du må bra och det ska gå bra.

Ett motiverande gymnasium

Vi är ett anrikt läroverk i tiden. Skolans mål är att gymnasietiden ska vara en språngbräda till högre studier och ett rikt liv. Välkomna till Stockholms mest motiverande gymnasium.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Östra Reals gymnasium är en anrik gymnasieskola med nyrenoverade lokaler och en inkluderande miljö. Vårt främsta mål är att ge dig bästa möjliga förutsättningar för fortsatta studier och ett rikt liv.