Pedagogik och arbetssätt

På Östra Real låter vi våra kompetenta lärare tillsammans skapa en miljö som på bästa sätt ska främa elevernas utveckling - kunskapsmässigt, socialt och emotionellt.

På Östra Real möter du som elev en variation av undervisningsformer och examinationsformer, allt anpassat till ämne, situation, program och årskurs. Det gemensamma är att vi tror på undervisnings betydelse och att mötet mellan elever och lärare är viktigt för utvecklingen. Vi har höga förväntningar på våra elever och är fast beslutna om att ge bästa möjliga förberedelse för högre studier och framtida yrkesliv.

Dela: