Elevhälsa

Elevhälsoteamet är ett väl inarbetat team, som består av två studievägledare, två skolsköterskor, en kurator, speciallärare och rektorer. Vi deltar aktivt i skolans arbete och utveckling.

Antal: 5