Till innehåll på sidan

Skolledning

Skolledningen utgörs av en rektor och tre biträdande rektorer.

  • Ann-Sofi Pettersson rektor 
  • Liv Lantz, biträdande rektor EK och bibliotek.
  • Ylva Stiby, biträdande rektor NA och SI.
  • Lina Johannesson, biträdande rektor SA, SASP och EHT.
  • Tanja Schmidt administrativ chef

Antal: 5