Skolledning

Skolledningen utgörs av en rektorer och två biträdande  rektore.

Ann-Sofi Pettersson rektor. 

Liv Lantz, biträdande rektor EK, språkintro, specialpedagogisk profil inom AST.

Jonas Eneroth, biträdande rektor NA, SA.

Antal: 3