Skolledning

Skolledningen utgörs av en rektor och två biträdande rektorer.

  • Ann-Sofi Pettersson rektor 
  • Liv Lantz, biträdande rektor EK, språkintro, specialpedagogisk profil inom AST.
  • Jonas Eneroth, biträdande rektor NA, SA

Antal: 3