Skolledning

Skolledningen utgörs av två rektorer som båda ansvarar för varsin enhet av skolan.

Ann-Sofi Pettersson ansvarar för enhet 1 ( Ekonomiprogrammet, språkintroduktion och Samhällsvetenskapliga programmet med specialpedagogisk profil inom AST).   

Pär Emteryd ansvarar för enhet 2 (Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet). I skolledningen ingår en administrativ chef, Dan Kallemur, som  ansvarar den administrativa personalen, administrativa processer och schemaläggning.

Antal: 3