Skolledning

Skolledningen utgörs av två rektorer som båda ansvarar för varsin enhet av skolan.

Ann-Sofi Pettersson ansvarar för enhet 1 ( Ekonomiprogrammet, språkintroduktion och Samhällsvetenskapliga programmet med specialpedagogisk profil inom AST).   

Pär Emteryd ansvarar för enhet 2 (Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet). Skolledningen utgörs av två rektorer och två biträdande  rektorer.

Liv Lantz, biträdande rektor EK, språkintro, specialpedagogisk profil inom AST.

Jonas Eneroth, biträdande rektor NA, SA.

Antal: 4