Skolledning

Skolledningen utgörs av två rektorer som båda ansvarar för varsin enhet av skolan. Ann-Sofi Pettersson ansvarar för enhet 1 (Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet) och Madeleine Heiman ansvarar för enhet 2 (Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapliga programmet med specialpedagogisk profil inom AST). I skolledningen ingår en administrativ chef, Dan Kallemur, som  ansvarar den administrativa personalen, administrativa processer och schemaläggning.

Antal: 3