Till innehåll på sidan

Studie- och yrkesvägledare

Studievägledare

Många val skall göras inför framtiden, både under och efter gymnasietiden. 
På Östra Reals gymnasium arbetar två studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa till i den valprocessen.

  • Vi vägleder och informerar elever på skolan och deras vårdnadshavare om utbildningar, nyheter, olika kursval och mycket annat, både i grupp och i enskilda samtal.

  • Vi arbetar med elevernas individuella studieplaner och hjälper till med studieplanering.

  • Vi ingår i skolans Elevhälsoteam och samarbetar med rektorer, mentorer och lärare.

  • Vi medverkar vid olika informationstillfällen, exempelvis vid Gymnasiemässa och Öppet hus samt svarar på frågor från blivande elever

  • Vi svara på frågor om studier och yrken, behörighetskrav, antagning till olika utbildningar, meritpoäng och liknande.

  • Vi hjälper till med anmälningar till modersmålsundervisning och sommarskola

Man kan komma till oss på ”drop-in”, boka tid på schema på våra dörrar, ringa, maila eller lägga en lapp i vår brevlåda.

Väl mött!

Studievägledare för elever på Ekonomiprogrammet samt Språkintroduktion 

Inger Sjögren

 

Studievägledare för elever på Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsprogrammet samt SASP

Marie Fröjdh
 

 

Antal: 2