Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt,

...om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum.

Inriktning medier, information och kommunikation

ska ge kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medier för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. Tyngdpunkten läggs på mediernas roll i samhällsutvecklingen.

Ladda ner poängplanen för det samhällsvetenskapliga programmet, inriktning medier, information och kommunikation

Inriktningen samhällsvetenskap

ska ge kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. I inriktningen ska eleverna bredda och fördjupa sin förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Ladda ner poängplanen för det samhällsvetenskapliga programmet, inriktning samhällsvetenskap

Dela: