Till innehåll på sidan

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum.

Inriktning medier, information och kommunikation.

Ladda ner poängplanen för det samhällsvetenskapliga programmet, inriktning medier, information och kommunikation

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. 

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. Utbildningen ska behandla frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö.  

Inriktningen medier, information och kommunikation ska ge dig kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. I inriktningen kommer du studera journalistik, information och reklam och praktiskt få pröva textens, bildens och ljudets kommunikativa möjligheter. Du får utveckla både praktiska och teoretiska kunskaper i olika interaktiva kommunikationsformer. Inriktningen ger dig också möjlighet att undersöka hur media påverkar människor individuellt och i grupp när det gäller till exempel åsikts- och opinionsbildning och hur vår omvärldsuppfattning formas. 

Här på Östra Reals gymnasium kombinerar vi samhällsfrågor med journalistiska berättarverktyg samt utvecklar allas samarbetsförmåga och kreativitet. Du utvecklar ditt språk och får möjlighet att publicera dina alster i olika medier. Du får, förutom fördjupande kunskaper i samhällsvetenskapliga ämnen, lära dig arbeta med olika tekniker som efterfrågas i dagens medielandskap såsom digital bildbehandling, ljudproduktion, journalistik, foto och TV- produktion. Inriktningen ger dig möjlighet att ta reda på hur media påverkar människor och hur åsikter formas. Samarbete med mediebranschen och omvärld är en viktig del av utbildningen. Internationella utbyten och fältstudieresor genomförs regelbundet. Inriktningen medier, information och kommunikation ger dig både en bred behörighet för att studera vidare på högskola och universitet samt en bra grund att stå på i ditt framtida yrkesliv. 

Inriktningen samhällsvetenskap

Ladda ner poängplanen för det samhällsvetenskapliga programmet, inriktning samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. 

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. Utbildningen ska behandla frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö.  

Inriktningen samhällsvetenskap ska ge dig kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. I inriktningen ska du också bredda och fördjupa din förståelse av samhällsfrågor genom att du tolkar och förklarar företeelser och sammanhang. Inriktningen ska också utveckla din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen. 

Här på Östra Reals gymnasium har vi två fokus. Det ena är att utveckla din förmåga att tänka och arbeta vetenskapligt, för att du ska vara väl förberedd för högre studier och ett aktivt samhällsliv. Det andra är internationella frågor. Varje år genomför vi ett av Sveriges största FN-rollspel och vi har ofta internationella utbyten med skolor ute i Europa. Inriktningen samhällsvetenskap belyser samhällsfrågor och du får möjligheten att utveckla ditt sätt att kommunicera i tal och skrift. Vidare utvecklar du din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen och du skaffar dig verktyg och förhållningssätt för vidare studier och för livet. Inriktningen samhällsvetenskap ger dig en bred behörighet för att studera vidare på högskola och 
universitet samt en bra grund att stå på i ditt framtida yrkesliv. 

Dela: