Samhällsvetenskapsprogrammet med specialpedagogisk profil inom AST

Du som är behörig till det samhällsvetenskapliga programmet och har diagnos inom autismspektrumtillstånd samt har dokumenterade behov av studier i anpassad skolmiljö, läser under 3–4 år en individuellt utformad och anpassad utbildning som ger möjlighet till examen.

På Östra Reals gymnasium har du tillgång till egen arbetsplats med dator i ett hemklassrum som delas med ett litet antal elever. I årskurs 1 ligger lektionspassen huvudsakligen mellan 09.00–16.00. Läsåren därefter kan studietakt, språk och individuella val påverka schemat. 

Inriktningslaget består av ämneslärare och lärarassistenter med många års erfarenhet och och autismspecifik kompetens. Din mentor, undervisande lärare och lärarassistenter samarbetar med dig under hela din studietid hos oss för att stödja dig i dina studier och din utveckling.

Närmare information om programmet kan lämnas av inriktningsledaren Maria Andén: maria.anden@stockholm.se

Vid frågor gällande antagningen till skolstart hösten 2020 vänligen kontakta Gymnasieantagning i Stockholm.

Dela:
Kategorier: