Till innehåll på sidan

Skolans ordningsregler

Östra Reals gymnasium är en arbetsplats för elever och personal där alla har rätt till en bra studie- och arbetsmiljö. Vi visar varandra respekt och omtanke och det är en självklarhet att vi följer de här reglerna: 

  • Vi är närvarande. Är vi sjuka sjukanmäler vi oss. (Det är obligatorisk närvaro i gymnasieskolan. Oanmäld frånvaro kan leda till indraget studiebidrag.) 
  • Vi tar eget ansvar för studierna genom att ha med oss papper, penna, böcker, skoldator och annan materiel. Vi gör tilldelade uppgifter och lämnar in uppgifter i tid. 
  • Vi kommer i tid till lektionerna och lämnar inte klassrummet förrän lektionen slutar. (Vid för sen ankomst, vänta utanför klassrummet tills nytt insläpp sker.) 
  • Vi respekterar andra elever, lärare och oss själva genom att fokusera på undervisningen och lyssna när andra talar på lektionerna. Mobiltelefoner ligger undanstoppade under lektionerna och skolans datorer används för studierna. 
  • I restaurangen äter vi det som serveras vilket innebär att vi inte tar med något att äta eller dricka. Vi plockar undan efter oss och ställer i ordning runt oss. Vi är trevliga med varandra och restaurangens personal.  
  • Vi plockar bort skräp efter oss i klassrum och korridorer.  
  • Vi röker inte utanför skolbyggnaden. Som Östra Realare är vi förebilder; rökning stör många boende och näringsidkare.  
  • Vi visar respekt för andra genom att tala i vanlig samtalston och aldrig spela musik i gemensamma utrymmen såsom korridorer, trapphus och restaurang. 
Dela: