Skolfakta

 

Östra Real – Stockholms mest motiverande gymnasium

Vi är en anrik och nyrenoverad gymnasieskola i centrala Stockholm.  Här går drygt 1150 elever på olika program och inriktningar. 

På Östra Reals gymnasium står kunskapen i centrum och här finns såväl traditioner som en väl fungerande struktur och välbeprövade metoder. Men hos oss finns också något som inte syns men som känns - engagemang, driv och en inkluderande atmosfär.  
Varje inriktning består av ett lag med lärare inom olika ämnen, som leder sin elevgrupp genom de tre gymnasieåren. Det skapar en helhet i studierna och ger goda förutsättningar för både studier och trivsel. På det viset kombinerar vi den lilla skolans närhet med den stora skolans resurser.

Vi har mycket kompetent personal som arbetar för att skapa en så bra studiesituation som möjligt för eleverna. På Östra Reals gymnasium ser vi våra elever. Vi tror på en inneboende potential hos varje individ. Den som studerar på Östra Real får bästa tänkbara språngbräda till högre studier och ett rikt liv. Välkommen till Stockholms mest motiverande gymnasium! 

 

Dela: