Skolfakta

 

Östra Real - det naturliga steget mot högre utbildning

Östra Real är en gammal skola med modern anda. Vår historia är över 300 år och nuvarande skolhus är över 100 år, men vår uppgift är att förbereda våra elever för dagens och morgondagens universitets- och högskolestudier och inte minst för vuxenlivet.

Vi erbjuder idag högskoleförberedande gymnasieutbildningar inom ekonomi, samhällsvetenskap och naturvetenskap med olika inriktningar och profiler.

Östra Real är en stor gymnasieskola och en stor mötesplats. Våra drygt 1130 elever kommer från över hundra olika grundskolor i Stockholmsområdet och vi har ca 100 medarbetare, varav ca 70 är lärare.

Östra Real är en skola där mycket händer. Programmen och inriktningarna samarbetar med universitet, högskolor och företag. På skolan arrangeras även musikal- och teaterföreställningar, konserter, talangjakter och andra evenemang. Det finns också en aktiv elevkår och ett rikt föreningsliv och idrottsturneringar genomförs regelbundet.

På Östra Real betonar vi kunskapsutveckling, men också elevmedverkan, elevinflytande samt elevernas eget ansvar för sina studier. Välkommen att besöka oss om du vill veta mer, se arbetsmiljön och känna på stämningen.

 

Dela: