Till innehåll på sidan

Skolstart höstterminen 2020

Höstterminen 2020 och kanske hela läsåret kommer att bli annorlunda, speciellt med tanke på rådande pandemi. Vi kommer att behöva vidta en mängd åtgärder för att förhindra smittspridning.

Distansundervisning

Huvudregeln är att undervisningen ska bedrivas i skolans lokaler. Under sommaren har regeringen dock beslutat att gymnasieskolor kan kombinera undervisning på plats i skolans lokaler med fjärr- och distansundervisning för att minska trängseln i lokaltrafiken. Huvudmannen Stockholms stad har utifrån detta beslutat att stadens gymnasieskolor ska bedriva minst 20 procent av undervisningen på distans fram till 2020-12-31. Vi vet inte om det beslutet kommer att förlängas.

Planering fram till höstlovet vecka 44

 • År 1, språkintroduktion och vår specialpedagogiska profil kommer hela tiden undervisas i skolans lokaler.
 • År 2 och 3 undervisas växelvis varannan vecka i skolans lokaler och på distans.
 • År 3 undervisas på distans vecka 35, 37, 39, 41, 43. Lärare och elever följer ordinarie schema via Teams.
 • År 2 undervisas på distans vecka 36, 38, 40, 42. Lärare och elever följer ordinarie schema via Teams.
 • Under vecka 34 har vi ett separat schema som ni får information om vid uppstarten som är utspridd över två dagar. År 1 börjar den 19 augusti och år 2 och 3 den 20 augusti.

Planering från höstlovet vecka 45 fram till jullovet

Språkintroduktion och vår specialpedagogiska profil är fortsatt undantagna distansstudier och bedriver helt och håller verksamheten i skolans lokaler.
År 1, 2 och 3 är växelvis på distans var tredje vecka enligt följande:

 • v. 45 är år 2 på distans
 • v. 46 är år 3 på distans
 • v. 47 är år 1 på distans
 • v. 48 är år 2 på distans
 • v. 49 är år 3 på distans
 • v. 50 är år 1 på distans
 • v. 51 är år 2 på distans

Förebyggande åtgärder

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer till gymnasieskolor. Angående skollunchen så är Sodexo vår matentreprenör. De följer Livsmedelsverkets direktiv och vi som skola för en kontinuerlig dialog med Sodexo om hur vi på bästa sätt samverkar. Givetvis håller vi oss hela tiden uppdaterade om vilka rekommendationer som gäller. Många beslut om hur vi som gymnasieskola ska agera fattas dessutom av vår huvudman, Stockholms stad.

Det individuella ansvaret

Vi har vidtagit en mängd åtgärder för att förebygga smittspridning. Vi vill dock betona att det individuella ansvaret är avgörande i detta arbete. Varje elev behöver ta sitt ansvar och följa Folkhälsomyndighetens råd om att stanna hemma när man är sjuk, ha en god handhygien och hålla avstånd. Vi kan endast lyckas i vårt förebyggande arbete om varje individ tar sitt individuella ansvar. Nedan följer åtgärder som vi som skola vidtar:

 • Varje elev och personal ska tvätta händerna flera gånger per dag. Alla ska tvätta händerna direkt de kommer till skolan och innan lunchen.
 • Varje elev och personal ska stanna hemma vid sjukdom, även lindriga symptom. Skolans personal kommer att be elev med symptom att gå hem omedelbart. Elever med lindriga symptom som är hemma anmäler frånvaro och håller sig uppdaterade via Teams om vilka uppgifter de kan göra hemifrån. För elever som missar examinationer p.g.a. sjukdom eller lindriga symptom kommer det att finnas ett flertal kompletteringstillfällen.
 • Vi kommer att öka avståndet mellan sittplatser i klassrum och matsal där det är möjligt. Vi kommer även ha avståndsmarkeringar i utrymmen där kö kan uppstå.
 • Vi som skola avstår från aktiviteter som inkluderar närkontakt och aktiviteter som samlar många personer i samma lokal.
 • Vi har utökade städrutiner och säkerställer god tillgång till tvål, pappershanddukar och handsprit.
 • Vi har spridit ut lunchtiderna och alla elever och lärare behöver hålla sina lunchtider för att minska trängsel i matsalen. Dessutom är en årskurs hemma hela tiden, vilket minskar trängseln avsevärt i matsalen.
 • Vi bedriver idrottsundervisningen främst utomhus så länge vädret tillåter.
 • Vi uppmuntrar elever att vistas utomhus på raster.
 • Vi informerar eleverna om vikten av god handhygien, stanna hemma om man är sjuk och att hålla avstånd.
 • Vi informerar eleverna om pandemin och de åtgärder som samhället sätter in för att hindra smittspridning. Vi för öppna samtal och diskussioner om pandemin och dess konsekvenser med eleverna, om möjligt med koppling till ämnesundervisningen.
 • Vi uppmuntrar elever och personal som har möjlighet att promenera eller cykla till skolan.

Distansundervisning i detalj

De veckor som undervisningen bedrivs på distans följer elever och lärare ordinarie schema. Lektionerna hålls i Teams. Alla elever ska vara inloggade i Teams under hela lektionen. Läraren tar närvaro enligt ordinarie rutiner. Det är viktigt att betona varje elevs egna ansvar att delta i distansundervisningen hemifrån. Till dig som vårdnadshavare ber vi dig om hjälp att betona detta för din ungdom. Denna situation ställer krav på dig som elev att behålla goda rutiner även de veckor du undervisas på distans.

Undvika dubbelarbete för lärare

Grundprincipen nu när skolan öppnar igen är att undervisning bedrivs i skolans lokaler. Undantaget är de veckor du som elev undervisas på distans. Du som elev och vårdnadshavare kan inte förvänta dig att lärare både har undervisning i klassrummet och på distans samtidigt.

Är du hemma med lindriga symptom kan du endast förvänta dig att läraren lägger upp uppgifterna i Teams. Givetvis har du möjlighet att ställa frågor till läraren via Teams. Våra lärare kommer att göra så gott de kan så att du som är hemma kan lära dig så mycket som möjligt.

Elev i riskgrupp behöver lämna in läkarintyg till skolsköterska. För dessa elever får vi ha en enskild dialog om hur vi kan lösa studierna på bästa sätt givet förutsättningarna.

Vi gör det tillsammans

Alla behöver vara beredda på att läsåret blir annorlunda. Men vi ska tillsammans se till att det blir så bra som möjligt givet förutsättningarna. Du som elev och vårdnadshavare behöver se till att ha lagt in kontaktuppgifter i Skolplattformen och hålla dig uppdaterad via Skolplattformen. Elevernas rätt till en god utbildning och allas rätt till en trygg och säker miljö är vårt största fokus.

Med vänliga hälsningar,

Ann-Sofi Pettersson, rektor

Jonas Eneroth, biträdande rektor

Liv Lantz, biträdande rektor

Dela:
Kategorier: