Språkintroduktion

Östra reals gymnasium erbjuder introduktionsprogrammet språkintroduktion för dig mellan 16 och 20 år som vill utbilda dig vidare på gymnasiet, men ännu inte är behörig i svenska och andra ämnen.

Undervisningen på Östra reals språkintroduktion har främst fokus på att stärka dina kunskaper i det svenska språket men vi vill även att du ska få goda ämneskunskaper. Du läser därför mycket svenska som andraspråk (sva), men också matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen, estetiska ämnen, idrott och naturorienterande ämnen. Utöver detta erbjuder vi också modersmålsundervisning.

För att bli behörig till ett nationellt högskoleförberedande program krävs att man är godkänd i Sva och 11 ämnen till.  Östra reals språkintroduktion vill ge dig möjligheten att kunna bli behörig till ett nationellt högskoleförberedande gymnasieprogram inom ett år. Därför lägger vi mycket tid på sva, men också mycket tid på de övriga ämnena.

Timfördelningen under en vecka på Östra reals språkintroduktion:

För behörighet till Natur                                  För behörighet till Sam/Ekonomi

Sva                       7 tim                                   Sva                     7 tim
En                         3 tim                                   En                       3 tim
Ma                        3 tim                                    Ma                      3 tim
Bi                          2 tim                                    Bi                        2 tim
Fy                         2 tim                                    Ge                       2 tim
Ke                         2 tim                                    Hi                        2 tim
Hi                          2 tim                                    Re                       2 tim
Re                         2 tim                                    Sh                       2 tim
Sh                         2 tim                                    Mu                      1 tim
Mu/Bl                    1 tim                                    Bl                        1 tim
Idh                        1 tim                                    Idh                       1 tim
Ml                         1 tim                                    Ml                        1 tim

Alla elever på Östra reals språkintroduktion har dock sin individuella studieplan anpassad efter den enskilda elevens behov och önskemål.

Undervisningen på Östra reals språkintroduktion bedrivs av kunniga och erfarna lärare som arbetar språk-och kunskapsutvecklande. Vi har två klasser indelade i inriktning Natur respektive inriktning Sam/Ekonomi. I varje klass går drygt 20 elever. Utbildningen pågår i 1-2 år med ca 25 lärarledda lektioner i veckan.  

 

Dela: