Språkintroduktion

Språkintroduktion vänder sig till ungdomar mellan 16-20 år som vill utbilda sig vidare på gymnasiet eller annan utbildning men som ännu inte har tillräckliga språk- och ämneskunskaper. Östra Reals språkintroduktion vänder sig främst till dig som vill bli förberedd för att läsa vidare på ett studieförberedande nationellt gymnasieprogram, exempelvis Samhällsvetenskaps-, Ekonomi- eller Naturvetenskapsprogrammet.

Undervisningen har fokus i att stärka elevernas kunskaper i det svenska språket. Eleverna läser därför mycket svenska som andraspråk, men också andra ämnen såsom matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen, estetiska ämnen bild och musik, idrott och naturorienterande som kemi, fysik och biologi på grundskolenivå. Målet är att bli behörig och så så snart som möjligt kunna fortsätta till ett nationellt program. Du går i en klass som har ett hemklassrum och med hänsyn till dina tidigare betyg och kunskaper sätter vi ihop ett individuellt schema. Utbildningen pågår under 1-3 år med ca 22-27 lärarledda lektioner/vecka under ett läsår.

Dela: