Inriktning

Antal: 10

 • Samhällsvetenskapsprogrammet, specialpedagogisk profil

  Programmet vänder sig till dig som är behörig till det samhällsvetenskapliga programmet och har diagnos inom autismspektrat (AST). Vi anpassar din studiemiljö och i vilken takt du studerar, efter dina behov.

  Förutsättningar för antagning

  För att du ska antas till studier på Östra Reals gymnasium uppfyller du följande kriterier.

 • Samhällsvetenskapsprogrammet

  Samhällsvetenskapsprogrammet utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt,

  ...om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum.

 • Språkintroduktion

  Östra Reals gymnasium erbjuder introduktionsprogrammet språkintroduktion för dig mellan 16 och 20 år som vill utbilda dig vidare på gymnasiet, men ännu inte har godkända betyg i svenska och andra ämnen.

  Undervisningen på Östra reals språkintroduktion har främst fokus på att stärka dina kunskaper i det svenska språket, men vi erbjuder också mycket tid i andra ämnen.

 • Ekonomiprogrammet

  Väljer du att gå ekonomiprogrammet kommer du få lära dig om ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder, och företagens roll och ansvar. Du lär dig även att söka, analysera och värdera information utifrån samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska frågeställningar.

  Inriktning ekonomi är perfekt för dig som funderar på att starta eget företag i framtiden eller plugga ekonomi eller juridik på högskola eller universitet.

 • Naturvetenskapsprogrammet

  Naturvetenskapsprogrammet är valet för dig som gillar matematik, fysik, kemi och biologi och vill jobba inom det naturvetenskapliga området i framtiden.

  Målet för dina studier är att kunna upptäcka, formulera och lösa olika problem på ett kreativt sätt.

 • Prova på

  Prova-på tillfällen vårterminen 2018, för dig som funderar på att söka till samhällsprogrammet, specialpedagogisk profil