Ingress: 
Östra Reals gymnasium erbjuder högskoleförberedande utbildningar och introduktionsprogram.