Till innehåll på sidan

Vår historia

Östra Reals nuvarande byggnad togs i bruk 1910, men den officiella invigningen skedde först i januari 1911 med invigningstal av Gustav V. Skolan och dess upphovsman, stadshusarkitekten och nationalromantikern Ragnar Östberg hyllades storslaget bl.a. av kollegan Erik Lallerstedt medan tidskriften ”Nyheter från byggnadsvärlden” var ytterst skeptisk. Numera uppskattar man dess speciella atmosfär och byggnaden visas stort intresse. Skolans inre har genomgått förändringar i många etapper och väsentliga delar av den ursprungliga karaktären har ändrats.

Den mest genomgripande ombyggnaden påbörjades1976.Skolans rötter går dock långt tillbaka i tiden och redan 1671 fanns en byggnad i hörnet av Hedvig Eleonoras kyrkogård, som kan anses vara embryot till Östra Real. 1768 flyttade skolan till hörnet Skeppargatan/Storgatan, 1850 till Skeppargatan 21 och 1869 blev (nuvarande) Nybrogatan 37 den nya adressen.

År 1877 beslöts att bygga ett skolhus på nuvarande tomten i kvarteret Malmgården. Detta skolhus, med ingång från Artillerigatan, kom att stå kvar ända till 1931. Gymnasium inrättades först 1903 och således ökade skolans klassantal och lokaler på Linnégatan och Styrmansgatan måste tas i anspråk.

Beslutet att uppföra den nuvarande byggnaden på samma tomt fattades 1906. Skolan har haft många olika namn: Ladugårdslandets Kyrkskola, Ladugårdslands lägre apologistskola (från 1820), Ladugårdslands lägre elementarläroverk (från 1857), Högre allmänna läroverket å Östermalm (1903-1906 och 1926-1971), Högre realläroverket å Östermalm (1906-1926), Östermalms Gymnasium (från1971) och slutligen, från 1990: Östra Reals Gymnasium. ”Tilltalsnamnet” har dock under hela denna byggnads tid varit Östra Real.

På sextiotalet konstaterades att elevunderlag för två närliggande gymnasieskolor saknades och en sammanslagning med Statens Normalskola, med dess moderna byggnad, diskuterades. Efter många debatter blev Östra Real den kvarvarande gymnasieskolan på Östermalm. Det första läsåret med det sammanslagna kollegiet var 1976-77. Arvet från Statens Normalskola är bl.a. stipendiefonder, fritidsfastighet i Dalarna, uppmärksammad konstsamling och minnen från Fredrika Bremer och Högre Lärarinneseminariet.

Kring sekelskiftet framväxte en idé om betydelsen av att ungdomen skulle få möta god konst och Prins Eugen utförde i den andan den fresk, ”Solen strålar över staden”, som möter vid entrén. Prins Eugen bekostade den stora fresken av Axel Törneman högst upp i trapphuset, "Tors strid med jättarna". I musiksalen har Georg Pauli utfört väggmålningar och dekoren i kollegierummet är utförd av Filip Månsson. Skolbyggnaden hyser även skulpturer av Carl Eldh och Carl Milles.

Dela: