Start

Vårt främsta mål är att ge dig bästa möjliga förutsättningar för fortsatta studier.

Östra Reals gymnasium är en anrik gymnasieskola och en stor mötesplats. Vi kombinerar den lilla skolans närhet med den stora skolans resurser.

Språkintroduktion

Östra Reals gymnasium erbjuder introduktionsprogrammet språkintroduktion för dig mellan 16 och 20 år som vill utbilda dig vidare på gymnasiet, men ännu inte har godkända betyg i svenska och andra ämnen.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt,

Ekonomiprogrammet

Väljer du att gå ekonomiprogrammet kommer du få lära dig om ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder, och företagens roll och ansvar. Du lär dig även att söka, analysera och värdera information utifrån samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska frågeställningar.

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är valet för dig som gillar matematik, fysik, kemi och biologi och vill jobba inom det naturvetenskapliga området i framtiden.

Skolstart

 

År 1 börjar 19/8

SA kl. 9.00

NA + Språkintro kl. 9.45

EK kl. 10.30

 

År 2 och 3 börjar 20/8

År 2 kl. 09.00

År 3 kl. 10.00

 

 

 

 

Informationsmöte 21 april är inställt

Östra Reals elevkår

Östra Reals gymnasium har en aktiv elevkår som brinner för sammanhållning, elevinflytande och skolans utveckling. Elevkåren planerar och står för en mängd aktiviteter som anordnas i skolan under ett läsår.

Ingress: 
Vårt främsta mål är att ge dig bästa möjliga förutsättningar för fortsatta studier.