Till innehåll på sidan

Start

Vårt främsta mål är att ge dig bästa möjliga förutsättningar för fortsatta studier. Östra Reals gymnasium är en anrik gymnasieskola och en stor mötesplats.

Vi kombinerar den lilla skolans närhet med den stora skolans resurser.

Ekonomiprogrammet

Väljer du att gå ekonomiprogrammet kommer du få lära dig om ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder, och företagens roll och ansvar.

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är valet för dig som gillar matematik, fysik, kemi och biologi och vill jobba inom det naturvetenskapliga området i framtiden. Målet för dina studier är att kunna upptäcka, formulera och lösa olika problem på ett kreativt sätt.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum.

Språkintroduktion

Östra Reals gymnasium erbjuder introduktionsprogrammet språkintroduktion för dig mellan 16 och 20 år som vill utbilda dig vidare på gymnasiet, men ännu inte har godkända betyg i svenska och andra ämnen.

Studieplats

Samhällsvetenskapsprogrammet, specialpedagogisk profil

Samhällsprogrammet med specialpedagogisk profil inom AST (Autismspektrumtillstånd) är en högskoleförberedande teoretisk utbildning som vänder sig till dig inom autismspektrumtillstånd som vill studera på och är behörig till det samhällsvetenskapliga programmet.

Letar du efter dina gamla betyg?

 

Stadsarkivet har betyg som är utfärdat t.o.m. 2013.
Vänligen vänd dig till Stadsarkivet Stockholm stad.

 

Höstterminen 2021

Första dag för år 1 är måndag den 23 augusti

Första dag för år 2+3 är tisdag den 24 augusti

Höstlov vecka 44

Information till elever och vårdnadshavare angående kombination av distans- och närundervisning vecka 20-23

Utångspunkten är att skolorna är öppna och i huvudsak ska erbjuda närundervisning. Fjärroch distansundervisning kan och ska dock fortfarande erbjudas:

Läsmer 

 

Östra Reals elevkår

Östra Reals gymnasium har en aktiv elevkår som brinner för sammanhållning, elevinflytande och skolans utveckling. Elevkåren planerar och står för en mängd aktiviteter som anordnas i skolan under ett läsår.

Ingress: 
Vårt främsta mål är att ge dig bästa möjliga förutsättningar för fortsatta studier. Östra Reals gymnasium är en anrik gymnasieskola och en stor mötesplats.